Új szennyvíztisztító telepet építünk Ghánában

A fejlesztés eredményeképpen több mint százezer ember életminősége javul az ország második legnagyobb városában.

A ghánai Kumasi város (2,5 millió lakos) szennyvizeinek mindössze ~7-10%-a kerül jelenleg elégségesen kezelésre. Mind környezetvédelmi, mind közegészségügyi szempontból elengedhetetlenné vált a probléma megoldása, új szennyvízkezelő létesítmények sürgős kialakítása.

Rendkívül büszkék vagyunk rá, hogy korábbi nemzetközi víztisztítási projekt tapasztalataink (lásd Vietnám, Bulgária, Csehország, Szlovákia stb.), szaktudásunk és elkötelezettségünk eredményeképpen hozzájárulhatunk a települési folyékony hulladék önálló kezelésének megoldásához. A tervezésben szorosan együttműködünk a BDL Kft-vel, akik szakmai hozzáértésükkel komoly kihívásra tudtak megoldást találni. A Pureco és a BDL is a Magyar Vízipari Klaszter alapító tagja. A beruházás jelentőségével kapcsolatban elmondható, hogy a hazai technológiai megoldás révén a jövőben további magyar vállalatoknak is lehetősége nyílhat a ghánai vízipari piacon történő megjelenésre.

Munkánk során mindig kiemelt figyelmet szentelünk annak, hogy az általunk javasolt szakmai megoldások minden esetben egyediek legyenek, hiszen csak a helyi viszonyok ismeretében biztosítható fenntartható víztisztítási, vízkezelési technológia. Nincs ez máshogy Kumasi esetében sem, ahol a helyi viszonyok ismerete és az előzetesen felmért igények és lehetőségek alapján olyan szennyvíztisztítást alkalmazunk, mely nem csak optimális technológiai módszert nyújt a város számára, hanem oktatási, képzési támogatást biztosítva segíti a helyi embereket a rendszer fenntartásában és működtetésében. Ezáltal nemcsak a keletkezett szennyvíz kezeléséhez, hanem munkahelyek teremtéséhez és a helyi szakmai kapacitás fejlesztéséhez (tudásátadás) is eredményesen járul hozzá.

A fenntartható technológiával és üzemeltetéssel megvalósuló szennyvíztisztító telep létesítésével több mint 100.000 ember életminősége javul, csökken a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződése, csökkennek a szennyezett ivóvíz okozta megbetegedések, javulnak a higiéniás feltételek, és jelentős mértékben redukálódik az ország ökológiai lábnyoma, mellyel Afrika is jelentősen hozzájárul a Fenntartható Fejlődési Célok (SDG-k) teljesüléséhez.

Büszkék vagyunk rá, hogy példaértékű együttműködésünk keretében lehetőségünk lesz újabb Európán kívüli fejlesztés eredményes és sikeres megvalósítására.