Ivóvíztisztító és szolgáltató rendszer építése Vietnámban

 
Elkészült Közép-Vietnámban, Quang Binh tartományban a 10 000 m3/nap kapacitású, felszíni vízkivételi és víztisztító műtárgy, mely a Rao Nan folyóból nyert felszíni vízre, mint vízbázisra épült.
A kivitelezésben a fővállalkozó (Vietnam Hidroprojekt Kft.) mellett közreműködő magyar mérnök csapatban (PureWater Konzorcium) a Pureco és BDL Kft. munkatársai, a Magyar Vízipari Klaszter tagjaként vettek részt. A PureWater Konzorcium vezetői, beüzemelést végző kollégái a múlt héten a helyszínre utaztak és elvégezték a víztisztító mű finomhangolását, beszabályozását. A tisztított víz minőségét labormérésekkel ellenőriztük. Örömmel számolhatunk be, a rendszer a kívánt határértékeknek megfelelően, kiválóan üzemel, a víz tisztaságáról kóstolás útján a résztvevők személyesen is meggyőződtek.
A beszabályozást követően megkezdődött a víztisztító művet üzemeltető vietnámi kollégák oktatása.
A beruházás finanszírozása az Exim Bank és a Vietnámi Pénzügyminisztérium közreműködésével, kötött segélyhitel formájában valósulhatott meg.
A víztisztító mű építésének második üteméről (a második ütemben 12 000 m3/nap kapacitású mű) a résztvevő felek komoly szakmai egyeztetést folytattak.
Büszkék vagyunk arra, hogy mérnöki munkánk eredményeképpen több mint százezer vietnámi lakos ihat egészségesebb, tisztább ivóvizet.
 
 
Az alkalmazott víztisztítási technológia:
  • koagulálás
  • flokkulálás
  • derítés
  • homokszűrés
  • víz betározása
A tervezés során külön nehézséget okozott a telep helyszínrajzi elhelyezése, mivel a hegyes vidéken a rendelkezésre álló terület és a domborzati viszonyok jó kihasználásával, blokkosítva kellett tervezni.
 
A gépkiszállításokat és a szerelési munkák egy részét is a Purco Kft végezte, többségében magyar termékek felhasználásával és magyar alvállalkozók közreműködésével.